12. okt. 2016

Nytt kryss

En Asiasvartstrupe dukket opp på Nærland i går.
Heldigvis holdt den seg samme sted i dag også!
Flott opplevelse i ettermiddagsola..


16. sep. 2016

Trekkdag av de skjeldne på Eigerøy fyr

En liten stemningsrapport fra en av de bedre trekkdagene
på Eigerøy fyr: 15.9.2016


Morgenstemning ved parkeringsplassen


Utsikt mot SØ på veg utover


Klar for trekktelling. Stasjonshytta nede til venstre
med den gamle fyrvokterboligen ytterst til venstre

Dette skulle vise seg å bli en av de beste trekkdagene
på fyret. Det begynte allerede på veg utover med overflygende
spurvefugler. Heipiplerke dominerte klart med ca 4500 ind.
Også Låvesvale med 800 ind, Grønnsisik med 300 ind, Vintererle
med 10 ind. Største flokken med Låvesvale var på 156 ind med 
flere flokker på 30 - 50 stk! Hadde også 3 flokker med Heipiplerke 
på ca 250 ind i hver flokk. Ellers var det flere flokker med 100 - 150
Heipiplerker i hver flokk. Heipiplerkene trakk kontinuerlig 
hele formiddagen. Trekket av Heipiplerke, Låvesvale, 
Linerle med flere gikk lavt, mange ganger i hodehøyde 
og på bred front sørover. Arter som Blåmeis og Grønnsisik trakk
noe høyere og ble i de fleste tilfeller kun notert på lyd.Plutselig kom en Transall C-160 dundrende forbi på
kloss hold med max 100 meters høyde. Flyet deltar
på en Nato øvelse og drev tydeligvis med trening
på å fly lavt i bakholdsangrep. bildene er tatt med 
henholdsvis 500mm og med mobil


Totalt 45 Spurvehauk trakk direkte sørover denne
formiddagen. Flere kom rett over hodet


"Kung fu" Tårnfalk.. Totalt 10 Tårnfalk ble 
observert


Bomben denne dagen var en Lerkefalk som plutselig 
satt på fjellet nord for fyret. Dette var ny art for fyret!


Dokumentasjonsfoto med mobil og teleskop.
Totalt ble det notert 58 arter fra 0630 til 1230.
Meget akseptabelt på en lang formiddag på fyret!

24. aug. 2016

Rødstilk og Strandsnipe

Vadefugltrekket er i full gang langs kysten. Her er 2 
vanlige fra Kvassheim på Jæren.  

 Rødstilk

Strandsnipe

7. aug. 2016

Rosenstær i Eigersund

Rosenstær dukker opp årlig i Norge, spesielt på 
senhøsten. Det er normalt de grå ungfuglene som 
dukker opp men av og til kommer det voksne fugler
også. Torsdag kveld fikk jeg en melding med bilde av en 
voksen Rosenstær rett sør for Egersund. Jeg reiste ut 
fredag morgen og fant Rosenstæren i samme busken 
som den var kvelden før. Flere var heldige og fikk sett
fuglen denne dagen.  På lørdag var det flere som var og 
leita men uten resultat.  Dette var min første observasjon 
av en voksen Rosenstær.

Rosenstæren hekker nærmest oss i områdene rundt Svartehavet.