2. juni 2015

Blåråker og mere i Ungarn

Blåråke er en fantastisk og fargerik fugl.
Den ses en sjelden gang her i Norge. Dette paret
drev og sjekket ut en kasse ved fotoskjulet hvor
vi satt. At stæren drev med aktiv reirbygging i samme 
kasse var ikke til noe hinder.


Blåråken har noen helt vanvittige farger og nyanser 
i fjærdrakten som skifter i lag med lyset 


Blåråke var en av grunnene til at vi reiste til Ungarn.
Vi hadde leid plass i et fotoskjul sør for Hortobagy
hvor det var et par som var inne og sjekket en kasse. 
Vi fant også en koloni og flere enkelt hekkende par.


I flukt skinner alle nyansene i blått. Selv på en 
tung og grå dag


Mange ser Stæren som en svart kjedelig fugl men det 
er et imponerende fargespill i fjærdrakten når en får 
det rette lyset på den


Stork er en av karakter artene på slettelandskapet i
Ungarn og i de fleste byene er det satt opp plattformer
som de kan hekke på.


Tårnfalk var av den vanligste rovfuglen, muligens slått av 
Sivhauk. Denne hekket i en kasse ved skjulet hvor vi satt.


Tornskate er nok en karakter art. Den hekket nærmest 
overalt hvor det var buskvegetasjon.  


Aftenfalk var den andre hovedgrunnen til at vi reiste
til Ungarn. Aftenfalken hekker hovedsakelig i gamle 
Kornkråkereir men hekker også i kasser. I Hortobagy 
er det en stor koloni med Kornkråker hvor det hekker
flere par med Aftenfalk.  


Å bruke bilen som kamuflasje fungerte ypperlig. 
Her er en Aftenfalk hunn langs veien.


Sumpsangeren var den desidert vanligste kjerrsangeren
i de store takrørskogene. Alle bekker, kanaler og dammer 
var omkranset av sivskoger/takrør med syngende
Sumpsangere. 


Bieterne hadde ikke kommet til Ungarn da vi var der 
men vi kom over en nylig ankommet flokk på 20 ind på
slutten av turen.


Hortobagy er kjent for store mengder overvintrende
Traner. De fleste hadde trukket nordover men noen
hundre var fremdeles igjen i området. Her deler av 
en flokk rett etter at sola har gått ned.


Av sumpternene var Hvitkinnterne den vanligste arten.
De holder til i våtmarksområder og jager frem og tilbake over
vegetasjonen på jakt etter insekter. Vi så også 
Hvitvingesvartterne og vanlig Svartterne


Veistandard i Hortobagy nasjonalpark med en
tordenbyge på veg inn. 20 minutt senere haglet og blåste 
det slik at det ristet i bilen. Denne parken er regnet på 
topp 10 listen over fuglesdestinasjoner i Europa men det er 
begrenset hvor du kan bevege deg uten guider. Vi fant flere 
gode områder utenfor parken. 


Tordenvær i Hortobagy, Ungarn