7. jun. 2016

Endelig litt liv

Har endelig fått tid til å prioritere felle fangst samtidig 
som det er brukende vær..

Her er noe av fangsten
Furusvermer

Hvitpunktgressfly

Orekveldfly

Ospesvermer

Punkttigerspinner