19. mar. 2016

Harde tider for alkefuglene

I løpet av februar og mars har det vært tøffe tider 
for alkefuglene. Langs hele sørvestlandet har det blitt 
rapportert om ilanddrevne døde sjøfugler.

Spesielt har Lundefuglen blitt rammet og på Eigerøy
 har det drevet iland flere fugler.
Har også funnet Lomvi og Havhest.17. mar. 2016

Flotte solnedganger


De siste kveldene har det vært mange flotte solnedganger
på sørvestlandet. Denne er fra mandagskvelden fra 
Eikjevatnet i Bjerkreim. På høsten raster flere tusen svaler her 
på veg mot sørligere strøk og det er et flott show når de flyr 
over vatnet før de går til ro for kvelden.