9. okt. 2013

Soloppgang på Eigerøy fyr

Var ute en tur på Eigerøy fyr den 24.9 for å se etter fugl og ble 
vitne til en soloppgang av de sjeldne. Av fugl så var det 
ikke de store bombene men det ble en formidabel trekkdag. 
Allerede før det ble lyst trakk det småfugl over. Totalen 
endte på over 4000 Gråsisiker, 2000+ Bok/Bjørkefink, 
550 Grankorsnebb. Totalt 50 arter på formiddagen er absolutt bra.