24. aug. 2016

Rødstilk og Strandsnipe

Vadefugltrekket er i full gang langs kysten. Her er 2 
vanlige fra Kvassheim på Jæren.  

 Rødstilk

Strandsnipe

7. aug. 2016

Rosenstær i Eigersund

Rosenstær dukker opp årlig i Norge, spesielt på 
senhøsten. Det er normalt de grå ungfuglene som 
dukker opp men av og til kommer det voksne fugler
også. Torsdag kveld fikk jeg en melding med bilde av en 
voksen Rosenstær rett sør for Egersund. Jeg reiste ut 
fredag morgen og fant Rosenstæren i samme busken 
som den var kvelden før. Flere var heldige og fikk sett
fuglen denne dagen.  På lørdag var det flere som var og 
leita men uten resultat.  Dette var min første observasjon 
av en voksen Rosenstær.

Rosenstæren hekker nærmest oss i områdene rundt Svartehavet.4. aug. 2016

Flotte farger i fella

Bjørketannspinner er tallrik i fella men det nærmer seg slutten
på sesongen deres.

Barlavspinner er en mer uvanlig art i fella her i distriktet
men det dukker opp 1 -2 ind hvert år.


Det er vel så spennende å se hva som dukker opp av 
bifangst. Denne Rødfottegen (Pentatoma Rufipes) er 
ikke vanlig på Vestlandet men det kommer nok av 
at den er underrapportert.