27. okt. 2012

Sidensvans

Med snøen kom også Sidensvansene.
I dag var det rundt 600 stk i sentrum av 
Egersund. Etter å ha kjørt rundt en times
tid uten å finne noen fotogene fugler måtte 
jeg krype til korset.


 Den største flokken og den eneste som var
noenlunde fotogen var utenfor rådhuset...
Morsomt å sitte med 500'mm utenfor
rådhuset en lørdags ettermiddag. Du får litt
oppmerksomhet utav det ;-)


Flott med issefjærne i vinden.

19. okt. 2012

Sandsnipa - igjen..

Noen ganger må man bare tilbake. Lysten på å
få mer tid med fuglen, prøve å få bedre bilder...


I dag hadde jeg bedre tid og bedre lys men det var
litt mye folk. At det var 2 Sandsniper var også en bonus!


Det meste klaffet likevel i dag så den gode følelsen 
etter krysset var definitivt på plass da jeg reiste derfra.


En annen artig opplevelse var denne "Kortben" Myrsnipa.
Bør vel kvalifisere som ny art?? 


Med hensyn til "artsstatus": Hva denne Myrsnipa drev
med vet jeg ikke. Den dro føttene opp under kroppen
og labbet slik et par meter ;-)  
17. okt. 2012

Sandsnipe på Jæren

Det ble noen lange timer på arbeid etter at 
meldingen om Sandsnipe på Håstranda tikka inn.
Vel fremme var det andre som var ute i samme
ærend og vi fikk raskt lokalisert Sandsnipa der den
gikk i sammen med Myrsniper. Nytt kryss! Yeess!!!!
Dessverre ingen superbilder men det var ikke de beste 
fotoforholdene i dag og jeg hadde dårlig tid :-(


Sandsnipa er en skjelden gjest i Norge men det er ingen 
tvil om at det er store sjanser for at den blir oversett blant
de andre vaderne. Den er bla mer kompakt enn Dvergsnipa,
med kortere, rettere og mer butt nebb. Det er 
antydning til "web" mellom tærne noe som utelukker alle
Calidrisarter utenom Beringsnipe. Ungfuglene er bla mer 
difuse i drakten enn ungfugler av Dvergsnipe.


Sandsnipa hekker i arktisk Canada og Alaska. Den 
overvintrer langs kysten fra de karibiske øyer
til Argentina og Chile. 

Det er 6  godkjente funn i Norge pr.31.12.09, i tillegg 
er det rapportert 3 observasjoner i år. Sandsnipa er også
en skjeldenhet ellers i Europa.

16. okt. 2012

Høst i Sirdal

I helga fikk vi låne en hytte på Sinnes. Bilen ble
pakket med god mat og varme klær. 
De flotte fargene hadde begynt å forsvinne men 
på toppene hadde hvitfargen kommet.

Isen lå på småpyttene og snøbygene kom drivende inn
fra øst. Det var ennå bra mengder med 
trost i heiene.

Fra veien til Lysebotn mot øst. Børsteinsvatnet i forgrunnen.

Fra Sinnes ved Svartevatn mot øst.

3. okt. 2012

Vipa - på vei til å forsvinne?Vipa er en av våre mest kjente og mest karakteristiske 
fuglearter. Lyden av den første Vipa er vårtegnet for
mange her i landet selv om det ikke alltid er vår når de 
første kommer. (Bildet er tatt på Kvassheim på 
på senvinteren for noen år siden). Situasjonen for Vipa er 
dessverre langt ifra lovende. Fra å være en tallrik 
hekkefugl i Norge med en anslått bestand på 
60000 par i 1981, har den fått store problemer. 


Dette gjelder på hekkeplassen, 
under trekket og på overvintringsområdene.
På hekkeplassen sliter den med det moderne 
landbruket og utallige predatorer som måker,
kråker, rev, grevling og andre. På trekket er
det problemer som at viktige rasteområder 
forsvinner som følge av utbygning og lignende.
I vinterkvarterene forsvinner også de beste 
områdene blant annet på grunn av utbygging.
Kuldeperioder er også kritiske,


Her i landet har særlig Lista hatt en kraftig 
tilbakegang i bestanden. På Jæren
ennå ser ut til å være en brukbar bestand, selv 
om det er en stor tilbakegang også her.


Jeg hadde en flott opplevelse med en flokk
på ca 500 viper her om dagen. Lenge siden 
jeg har sett sånne flokker. Fantastisk å sitte i bilen og
se sånne mengder med viper på kloss hold.


Her i kommunen er det snart ikke viper igjen. I fjor 
var det 3 par som forsøkte hekke på jordene rundt huset 
mitt. De kjempet mot måker, kråker og traktorer. Fra å være 
en kommune med flere svært gode lokaliteter for 
Vipa, så klarte vi bare å finne 3-4 hekkende par
innenfor kommunegrensene i år. Det er nok ikke 
mange årene før Vipa er på nivå med Åkerriksa.