15. jan. 2014

Stokkand

Sorterer bilder fra fjoråret og drømmer om fotolys..


Stokkand hann fra Ålgård. Selv om den er en av våre vanligste 
ender, er hannen også en av de flotteste.