15. sep. 2011

Brusfugl

I forbindelse med Steppehaukobservasjonane så blei det oppdaga 2 Brusfugl på Tengesdal.
Dei unngikk forresten såvidt å bli mat for Vandrefalken!
Eg synes det er gledeleg å sjå at det er gjort fleire observasjonar i Rogaland i år av denne
arten. Det er ikkje kvart år eg ser Brusfugl i Bjerkreim men denne hausten har eg sett 3 fuglar.
"Dessverre" er det kun ungfugler og ikkje snakk om voksne fugler i praktdrakt...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar