30. okt. 2011

Beached Birds Survey

Dei siste vintrane har eg vore med og telt ilanddrevne, døde sjøfugl
langs Rogalandskysten i forbindelse med eit prosjekt kalt
Beached Birds Survey. Prosjektet går ut på å gå langs strendene 1 gang 
hver 14 dag og notere det ein finner av fugl. Hovedfokus er å overvåke
forekomsten av døde, ilanddrevne Lomvi, men også andre arter
blir notert. Prosjektet er samkjørt med NINA og det blir også
utført lignende prosjekter andre steder i Europa. Naturlig nok så vil
det variere frå gong til gong om ein finner någe. Denne gongen var
det heldigvis ingen fugl å finne. Uansett er det ein fin tur langs 
strendene og mulighetene for at det dukker opp någe anna spesielt 
er absolutt tilstede. Det er funnet mye spennende langs Jærkysten
av folk som har vore ute og talt strendene. Dei 2 siste
vintrane har eg kun talt på Eigerøy.I dag var det ekstra tungt og grått skydekke. Desse 2 bildene 
er frå Skadbergsanden innerst i Lundavika på N-Eigerøy.


På innsida av Skadbergsanden, bak sanddynene er det ein spennande 
furuskog som har eit stort potensiale og som ennå har til gode å bevise det..


Det er dessverre ikkje bare sjøfugl som driver i land. Noen har skiftet 
ut 14" svarthvit fjernsynet sitt..


Islom overvintrer fast i bukta med opptil fleire individ. Lundavika er også 
fast overvintringsplass for arter som Horndykker og Gråstrupedykker.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar