3. okt. 2012

Vipa - på vei til å forsvinne?Vipa er en av våre mest kjente og mest karakteristiske 
fuglearter. Lyden av den første Vipa er vårtegnet for
mange her i landet selv om det ikke alltid er vår når de 
første kommer. (Bildet er tatt på Kvassheim på 
på senvinteren for noen år siden). Situasjonen for Vipa er 
dessverre langt ifra lovende. Fra å være en tallrik 
hekkefugl i Norge med en anslått bestand på 
60000 par i 1981, har den fått store problemer. 


Dette gjelder på hekkeplassen, 
under trekket og på overvintringsområdene.
På hekkeplassen sliter den med det moderne 
landbruket og utallige predatorer som måker,
kråker, rev, grevling og andre. På trekket er
det problemer som at viktige rasteområder 
forsvinner som følge av utbygning og lignende.
I vinterkvarterene forsvinner også de beste 
områdene blant annet på grunn av utbygging.
Kuldeperioder er også kritiske,


Her i landet har særlig Lista hatt en kraftig 
tilbakegang i bestanden. På Jæren
ennå ser ut til å være en brukbar bestand, selv 
om det er en stor tilbakegang også her.


Jeg hadde en flott opplevelse med en flokk
på ca 500 viper her om dagen. Lenge siden 
jeg har sett sånne flokker. Fantastisk å sitte i bilen og
se sånne mengder med viper på kloss hold.


Her i kommunen er det snart ikke viper igjen. I fjor 
var det 3 par som forsøkte hekke på jordene rundt huset 
mitt. De kjempet mot måker, kråker og traktorer. Fra å være 
en kommune med flere svært gode lokaliteter for 
Vipa, så klarte vi bare å finne 3-4 hekkende par
innenfor kommunegrensene i år. Det er nok ikke 
mange årene før Vipa er på nivå med Åkerriksa.


2 kommentarer:

  1. Ingen tvil om at det er prekært for vipa! En solid hekkeplass rett i nærheten, hvor bonden satt av plasser til hekking, var iår for første gang helt tom for hekkefugler. Flott innlegg om vipas situasjon! Av bildene likte jeg siste best :-)
    Rune

    SvarSlett
  2. Her kan jeg kopiere kommentaren til Rune i sin helhet. Det siste var artig.

    SvarSlett